KAVRAMSAL DERSLER

arka plan 3

Bu derste öğrenciler dönem içinde verilecek kişisel ve grup projeleri yardımıyla kendi stillerini geliştirmeye ve kavramsal ve eleştirel iş üretmeye yönlendirilecektir. Geliştirdikleri projenin niteliklerine bağlı olarak pleksigals, ahşap, kağıt hamuru ve reçine gibi yeni malzemeler ile alçı ve silikon kalıp alma ve reçine dökümü gibi teknikler öğrenebileceklerdir. Derste “yaparak öğrenme” ve deneysel süreç teşvik edilmektedir.

Ders 16 haftalık dönemler şeklinde tasarlanmıştır fakat sanatsal deneymi daha derinlemesine yaşamak ve bağımsız çalışabilme becerisini kazanabilmek için bir ya da iki dönem daha devam edilmesi önerilmektedir.  Ders Teknik Ağırlıklı Ders’i almış kişiler ile temel kuyumculuk teknikleri bilgisine sahip kişilere açıktır.

Haftada 3 saat, 16 hafta, Toplam 48 saat